Benzineprijs vanaf 1970

DATA VAN DE DAG - De benzineprijs houdt al jaren de gemoederen bezig. Gevoelsmatig blijft het maar stijgen. Maar de werkelijke trend is toch net anders.

donderdag 24 november 2022 | DVDD, Verkeer, Brandstof, Inflatie

We hebben de cijfers opgedoken vanaf 1970. Boven omgerekend in euro's de oorspronkelijke prijs aan de pomp. Vanaf 1997 hebben we het maximum en minimum van de kwartaalgemiddelden genomen. Vanaf 2006 gaat het om het werkelijke maximum en minimum over een heel jaar gemeten. Daartoe gebruiken we de cijfers van het CBS.

In de onderste grafiek hebben we dezelfde cijfers gecorrigeerd voor inflatie en omgerekend naar 2021 euro's. De stijging is dan een stuk minder nadrukkelijk, maar in 2022 is de prijs ook gecorrigeerd voor inflatie naar een nieuwe recordhoogte gestegen.
In dat overzicht is het effect van de oliecrisis in de jaren zeventig prominenter zichtbaar.

Omdat bij discussies over de brandstofprijs ook vaak gewezen wordt naar de ontwikkeling van accijns en de rol van de overheid, hebben we bijgaande overzichten hier ook toegevoegd.

Eerste overzicht toont de ontwikkeling van de accijns op gewone benzine, zowel in oorspronkelijke waarde als gecorrigeerd voor inflatie.

Thumbnail

Met de recente stijging van de benzineprijs heeft de overheid besloten de accijns op benzine met 17 cent te verlagen. Hieronder een versie van vorige grafiek waarin die correctie al meegenomen is:

Thumbnail
Naast accijns heft de overheid ook nog BTW. Hieronder een overzicht van het deel van de pompprijs van benzine dat naar de overheid gaat.
Thumbnail
Als we het aandeel van de overheid van de pompprijs van benzine aftrekken is dit de ontwikkeling van de "kale" prijs van benzine.
Thumbnail

Luister ook onze podcast uit januari 2022 over de verschillende aspecten rond de prijs van benzine.

Noot:
Kosten brandstof is een belangrijke component bij het bepalen van de inflatie. Maar in het totale "mandje" is het maar 5%. Dus het zelfversterkende effect is beperkt. Laatste update: 24 november 2022.

Ook interessant om te lezen

Samenhang tussen prijs van olie en benzine aan de pomp

DATA VAN DE DAG - Hou nauwgezet volgt de prijs van benzine aan de pomp die van de olie op de wereldmarkt? Een vraag die vaak tot felle discussies leidt op verjaardagen. In het verleden hebben we dat al eens uitgezocht. Maar gegeven de langdurig lage olieprijs was een update op zijn plaats.

donderdag 24 november 2022 | DVDD, Verkeer, Brandstof, Inflatie