Dagbladen Volkskrant en Telegraaf fors duurder in 20 jaar tijd

DATA VAN DE DAG - De landelijke dagbladen de Volkskrant en de Telegraaf zijn in 20 jaar tijd fors duurder geworden. Gecorrigeerd voor inflatie is de prijs van een jaarabonnement 40% gestegen.

dinsdag 22 september 2015 | dvdd, economie, kranten, inflatie

Abonnement in 25 jaar 2,5 keer zo duur geworden

Wanneer de inflatie buiten beschouwing wordt gelaten, is de prijs van een jaarabonnement voor beide dagbladen in 25 jaar tijd tweeënhalf keer zo hoog geworden.

De echte stijging van de abonnementesprijs lijkt, bij de Volkskrant in ieder geval, halverwege de jaren negentig in te zetten.

Noot:
In 2015 verkocht de Volkskrant geen abonnement voor alleen papier, de Telegraaf nog wel. Die prijs is gehanteerd.

Ook interessant om te lezen