Kleur van de personenauto's op Nederlandse weg vanaf 1950

DATA VAN DE DAG - Net als vorig jaar hebben we weer in kaart gebracht hoe de verdeling naar kleur was van de Nederlandse personen auto's op de weg in de jaren vanaf 1950.

donderdag 19 januari 2017 | DVDD, Verkeer, Auto

Tweederde van alle auto's op de weg zijn nu wit, grijs of zwart

Op basis van de open data van het RDW kunnen we ieder jaar opnieuw bepalen hoeveel auto's met welke kleur er in dat jaar op de weg rijden. In de grafiek hebben we dat als procentuele verdeling weergegeven per jaar.

In de grafiek is te zien dat de omslag van kleurrijke auto's naar meer zwart/grijs eind jaren negentig plaatsvond.

Maar de laatste jaren is de verdeling stabiel.

NB: In het overzicht van dit jaar is meer rekening gehouden met de auto's die al voor 1950 op de weg zijn gekomen.

Ook interessant om te lezen