Oppervlakte Koninkrijk der Nederlanden 1815-2015

DATA VAN DE DAG - In 2015 bestaat het Koninkrijk der Nederlanden 200 jaar. In die periode is het totale oppervlak van het koninkrijk drastisch afgenomen.

maandag 14 december 2015 | DVDD, Nederland, Geschiedenis

En zo ging het Koninkrijk der Nederlanden van 2.149 duizend vierkante kilometer in 2015 naar 42 duizend vierkante kilometer nu.

15 december is het Koninkrijksdag. En dit jaar bestaat het Koninkrijk der Nederlanden precies 200 jaar. Op 16 maart 1815 nam Willem Frederik Prins van Oranje-Nassau de titel Koning Willem I aan.

Maar in die 200 jaar is het rijk drastisch gekrompen. Als eerste stapte België uit het koninkrijk. In 1949 werd Indonesië onafhankelijk en in 1963 voegde Nieuw Guinea zich daarbij. En uiteindelijk nam het koninkrijk in 1975 afscheid van Suriname.

Nederland zelf bleef in al die tijd natuurlijk wel groeien en er waren ook nog grenscorrecties. Maar dat staat in geen verhouding tot wat verdween.

En zo ging het Koninkrijk der Nederlanden van 2.149.000 vierkante kilometer in 1815 naar 42.500 vierkante kilometer nu. Dat is 2% van het oorspronkelijke oppervlakte.

Noot:
Als oppervlakte wordt gerekend alles binnen de kustgrenzen. Dus ook binnenwateren. Daarom geen sprongen te zien als er in Nederland polders bij komen.

Ook interessant om te lezen

Tweede Kamer voorzitter Van Miltenburg laat zich vaker vervangen dan haar voorgangers

AANVRAAG DATA - Op verzoek De Stand uitgezocht hoe vaak de huidige Tweede Kamervoorzitter vergaderingen voorzit. Scrape op alle verslagen plenaire vergaderingen Tweede Kamer.

ARTIKEL - Alle aandacht voor Anouchka van Miltenburg doet anders vermoeden, maar het is echt zo: de Tweede Kamer-voorzitter is opvallend vaak afwezig. Voor bijna de helft van de vergaderingen laat Van Miltenburg zich vervangen.

maandag 14 december 2015 | DVDD, Nederland, Geschiedenis