Trends bij het halen van rijbewijs B

DATA VAN DE DAG - In de Verenigde Staten is sprake van een sterke daling bij het halen van het rijbewijs onder jongeren. Een verklaring van die trend lijkt te zitten in verdere urbanisering. We hebben dit voor Nederland ook eens onderzocht.

woensdag 3 februari 2016 | DVDD, Verkeer, Rijbewijs, Auto

Er is geen sprake van daling in aandeel behaalde rijbewijzen bij de jongeren

In Nederland zijn, zover bij ons bekend, geen gegevens openbaar van het bezit van geldige rijbewijzen naar leeftijd. Het CBR was echter zo vriendelijk om de verdeling van behaalde examens voor rijbewijs B (personenauto) naar leeftijd voor de laatste 8 jaar op te zoeken.

In de bovenste grafiek is te zien dat bij geen van de groepen onder de 25 er sprake is van een daling. In verhouding tot de omvang van de bevolkingsgroep blijft het aantal behaalde examens redelijk gelijk. De tijdelijke piek bij 17-18-19 in de jaren 2012 en 2013 valt grotendeels te verklaren uit het openstellen van het examen voor 17-jarigen.

Maar het hebben van een rijbewijs zegt nog niet alles over of er ook gebruik van wordt gemaakt. Een manier om dat te beschouwen is aan de hand van data van het CBS over particulier autobezit naar leeftijdsgroep. In de grafiek hieronder hebben we de trend voor vier leeftijdsgroepen in kaart gebracht.

Dan valt op dat bij mensen boven de 40 het autobezit nog steeds toeneemt, maar daaronder het nagenoeg gelijk blijft of zelfs licht daalt. Maar het is nog te vroeg om daar echt te kunnen spreken van een trend.

En omdat we toch de data hadden, konden we nog twee andere conclusies trekken. Ten eerste dat het halen van een rijbewijs vooral op jonge leeftijd gebeurt. 85% van de rijbewijzen wordt gehaald voor het 26e levensjaar.

Ten tweede blijkt, zoals te verwachten, dat met het ouder worden de kans op het halen van een rijbewijs afneemt. Een 50-plusser heeft bijna twee keer zoveel examens nodig om te slagen als een achttienjarige.

Noot:
Eerdere versie van deze case had alleen CBR data vanaf 2011.

Ook interessant om te lezen