Update ledental politieke partijen - 1950 tot en met 2018

DATA VAN DE DAG - Met de jaarlijkse publicatie van de ledentallen van de politieke partijen gemeten aan het begin van het jaar, kunnen we onze overzichten bijwerken. Dit jaar is er sprake van een stevige trendbreuk door de grote stijging.

donderdag 8 februari 2018 | DVDD, Politiek, Bevolking

Stijging ledental politieke partijen grootste sinds 1978

De stijging van het aantal leden is niet meer zo groot geweest sinds 1978. Het grootste deel van de toename is toe te schrijven aan de opkomst van Forum voor Democratie, zei gingen van bijna tweeduizend naar bijna drieëntwintigduizend. De tweede grote groeier was Groenlinks met een toename van vijfduizend leden. Zie grafiek onderaan.

Daarmee is ook het relatieve aandeel van volwassen mensen die lid zijn van een politieke partij gegroeid van 2,1% naar 2,3%.

Thumbnail
Historisch gezien hebben de blokken van VVD, CDA en PvdA jarenlang de grootste rol gespeeld in het landelijke politieke landschap. Die rol lijkt uitgespeeld. Opvallend daarbij is de relatie tussen het aantal leden en aantal zetels in de Tweede Kamer.

Thumbnail

Noot:
Voor alle grafieken op deze pagina zijn beschikbaar onder creative commons licentie BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)

Ook interessant om te lezen