Woordfrequentie in beleidsdocumenten

AANVRAAG - Voor een onderzoeksbureau de frequentie van het gebruik van specifieke begrippen en zinssnedes in een dertigtal strategische beleidsdocumenten bepaald.

woensdag 7 oktober 2015 | aanvraag

Regelmatig moeten instellingen in het hoger onderwijs een beleidsplan maken waarin ze aangeven hoe ze het onderwijs de komende jaren vorm gaan geven.

Vernieuwing van het onderwijs vindt uitdrukking in begrippen als 'e-learning' en 'blended learning'. Op verzoek klant zijn de beleidsdocument (veelal PDF's) automatisch gescanned op een reeks begrippen. Tellingen per document opgeleverd. Daarnaast gelijk een top 50 gemaakt van meest gebruikte woorden per document.

Inspanning: 1,5 uur

Doorlooptijd: 3 werkdagen