Cases

Wat voor gegevens haalt Datagraver allemaal naar boven? Hier ziet u voorbeelden van cases die Datagraver produceerde met openbare data. Er zijn aanvragen van media-organisaties bij, eigen werk voor het abonnement (Data van de Dag) en kleine producties naar aanleiding van de actualiteit.

Mail ons als u de onderliggende data wilt gebruiken, en gebruik de RSS-feed om op de hoogte te blijven van nieuwe cases.

Podcast Data Duiden - proef

We zijn voornemens wekelijks een podcast uit te brengen om data die in de actualiteit is of een andere aansprekende dataverzameling eens goed onder de loep te nemen. We willen dit doen onder de noemer "Data Duiden".

zondag 16 januari 2022 | Zelfdoding, Bevolking, COVID-19

Klimaatgrafieken Nederland

In de loop der jaren hebben we op basis van de weergegevens van Nederland diverse grafieken gemaakt waarmee de ontwikkeling van het klimaat in Nederland zichtbaar wordt. In deze case houden we de meest actuele versies daarvan bij.

dinsdag 4 januari 2022 | Klimaat, Nederland

Verkeersdoden Nederland

Jaarlijks publiceert het CBS een overzicht van het aantal verkeersdoden in het voorgaande jaar. We hebben deze gegevens in een paar handzame overzichten gestopt om de trends te kunnen zien.

woensdag 14 april 2021 | Verkeer, Bevolking