Overzicht van Bevolking

Podcast Data Duiden - proef

We zijn voornemens wekelijks een podcast uit te brengen om data die in de actualiteit is of een andere aansprekende dataverzameling eens goed onder de loep te nemen. We willen dit doen onder de noemer "Data Duiden".

16 JANUARI 2022 | Zelfdoding, Bevolking, COVID-19

Verkeersdoden Nederland

Jaarlijks publiceert het CBS een overzicht van het aantal verkeersdoden in het voorgaande jaar. We hebben deze gegevens in een paar handzame overzichten gestopt om de trends te kunnen zien.

14 APRIL 2021 | Verkeer, Bevolking