Overzicht van Overheid

Netwerkvisualisatie Sociaal Domein

De gemeente Krimpenerwaard wilde als fusiegemeente een netwerkvisualisatie van bestaande samenwerkingen tussen organisaties in het sociaal domein. De visualisatie moest een basis bieden voor een beleidsmatige discussie met de sector over versterking van het samenwerkingsnetwerk. Dit lukte meer dan verwacht.

4 MEI 2017 | Overheid, netwerk, aanvraag

Open Data chaos

We werken graag en vaak met Open Data van de overheid. Maar niet altijd gaat dit soepel. Daarom delen we soms ook onze mindere ervaringen ter lering. Dit keer lopen we vast in de data van het Meldingenregister Autoriteit Persoonsgegevens.

25 AUGUSTUS 2016 | opendata, Overheid

Dividend alle vaste staatsdeelnemingen gedaald in 2014

DATA VAN DE DAG - De minister meldt in een brief aan de 2e Kamer dat het dividend uit staatsdeelnemingen op nieuwe hoogte sinds de crisis is gekomen. Echter, dat geldt alleen voor de operationele deelnemingen. Wanneer alle vaste staatsdeelnemingen meegenomen worden, daalde het dividend met bijna €900 miljoen.

15 OKTOBER 2015 | dvdd, overheid, economie

Boetes snelheidsovertredingen stijgen 1,1% in 2016

DATA VAN DE DAG - Minister van der Steur van Justitie en Veiligheid heeft de aangepaste lijst met boetes voor verkeersovertredingen voor 2016 gepubliceerd. We hebben opnieuw de lijst met een steekproef getoetst en geconstateerd dat de stijging voor de snelheidsovertredingen dit keer 1,1% is.

De stijging blijft daarmee ongeveer in de pas met de inflatie.

28 SEPTEMBER 2015 | verkeer, overheid