Overzicht van Zelfdoding

Podcast Data Duiden - proef

We zijn voornemens wekelijks een podcast uit te brengen om data die in de actualiteit is of een andere aansprekende dataverzameling eens goed onder de loep te nemen. We willen dit doen onder de noemer "Data Duiden".

16 JANUARI 2022 | Zelfdoding, Bevolking, COVID-19

Zelfdodingen 1950-2015

DATA VAN DE DAG - Het aantal zelfdoding steeg naar een nieuw hoogtepunt in Nederland in 2015. Tenminste, in absolute aantallen. Relatief gezien halen we de piek van de jaren tachtig nog niet.

30 JUNI 2016 | DVDD, Zelfdoding, Bevolking