Voorbeelden kosten aanvraag

Iedere aanvraag voor data is uniek. Het is voor ons niet mogelijk op voorhand een indicatie van de prijs te geven. Maar om u een indruk te geven hebben we een aantal cases met de kosten erbij als voorbeeld.
Alle kosten zijn exclusief het schrijven van een publiceerbaar verhaal.

Het uurtarief is gemiddeld genomen 90 euro (ex. BTW).

Voorbeeld 1: Wegtransport

Zusterbedrijf Itude Mobile levert apps voor de logistieke markt. Voor een marktverkenning vroegen zij om een overzicht van bedrijven naar omvang van het vrachtwagenpark.
Voor de beantwoording was het nodig een goede bron te vinden daar de gebruikelijke bronnen als het CBS deze gegevens niet hebben. Daarna bleek dat de data in PDF vorm zat en was een conversie nodig. Resultaat in Excel opgeleverd, 13.000 records.

Kosten: € 300

Voorbeeld 2: Doden luchtvaartshows

Naar aanleiding van twee incidenten in een weekend bij verschillende luchtvaartshows, vroeg Nieuwsblad De Stand hoeveel slachtoffers er in het verleden vielen bij luchtvaartshows.
Voor de beantwoording was snel een bron gevonden. Alleen was de data niet gestructureerd, waardoor wat handwerk nodig was. Resultaat in Excel opgeleverd.

Kosten: € 250

Voorbeeld 3: Nevenfuncties rechterlijke macht

Om te bepalen wat de mogelijkheden zijn van open data hebben we een case opgezet met de data van de nevenfuncties van de rechterlijke macht in Nederland. De data was verzameld door Open State. Maar het beschikbare bestand was niet verder gestructureerd en bevatte vooral webpagina's. Na studie is middels een aantal scripts (Python) de data omgezet naar Excel. Daarna volgde de analyse en het toetsen aan de context. Zo hebben plaatsvervangende rechters vaak een andere baan als primaire functie. Die kan dan niet als betaalde nevenfunctie geteld worden.
Resultaat in Excel bestand met meerdere tabbladen opgeleverd. Bij elkaar 12.000 records.

Kosten: € 1400

Voorbeeld 4: Aanwezigheid voorzitter 2e Kamer

Toen er veel reuring was over de huidige voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Miltenburg, vroeg Nieuwsblad De Stand zich af hoe vaak de voorzitter de plenaire vergaderingen voorzat en hoe zich dat verhield tot haar voorgangers.
De data hiervoor zit in de verslagen van de Tweede Kamer in de vorm van webpagina's. Met een zelfgebouwde crawler zijn alle beschikbare verslagen, 1500 stuks, opgehaald en geanalyseerd. Daarna kon eenvoudig een tabel gepresenteerd worden.
Resultaat in Excel opgeleverd.

Kosten: € 900

Voorbeeld 5: Netwerkanalyse beslissers gemeenten

Voor een organisatie waar de financiering van het Rijk naar Gemeenten is verplaatst, is een analyse gemaakt van de belangrijkste beslissers binnen de gemeenten en gerelateerde organen (VNG). Op basis van deze analyse kon een lijst met namen opgesteld worden die het best benaderd konden worden voor maximale impact.
Voor deze analyse zijn is de data van zo'n 700 mensen verzameld en in een netwerktool geplaatst.
Een aantal lijsten en een visualisatie zijn opgeleverd. Bij de oplevering is de klant meegenomen door de belangrijkste bevindingen.

Kosten: € 4.000