Verkeersdoden per jaar per vervoerstype

Grafieken met aantal en aandeel verkeersdoden per jaar. Eerste grafiek is het totaal aantal per jaar sinds 1950.

Grafiek met aantal verkeersdoden per jaar vanaf 1950.
Totaal begint op 1000 in 1950, de piek zit in 1972 met 3260. Daarna eerst snelle daling en vanaf 2000 nog langzame daling tot nu rond de 650 met een plotse stijging tot 737 in 2022 en weer daling naar 684 in 2023

Dan dezelfde grafiek maar uitgesplitst naar vervoerstype.

Grafiek met aantal verkeersdoden naar vervoerstype per jaar vanaf 1950.
Totaal begint op 1000 in 1950, de piek zit in 1972 met 3260. Daarna eerst snelle daling en vanaf 2000 nog langzame daling tot nu rond de 670.

De individuele ontwikkelingen van de verschillende vervoerstypes.

Grafiek met de verkeersdoden naar vervoerstype als indivuele lijnen vanaf 1950 per jaar.
Auto en brommer kenden grote piek eind jaren zestig, begin jaren zeventig en nemen sinsdsien af.
Daling fiets minder, en die kent sinds 2014 weer stijging en is sinds 2019 de grootste groep.

Het relatieve aandeel per jaar naar vervoerstype.

Grafiek met verdeling verkeersdoden per jaar naar vervoerstype, vanaf 1950
In begin waren voetganger en fiets goed voor samen 65%. In de jaren negentich was de auto goed voor bijna 50%.
nu zijn het de fietsen die het grootste aandeel hebben, bijna 40%. Voetgangers kennen de grootste relatieve daling.

One thought on “Verkeersdoden per jaar per vervoerstype

  1. Hey Stephan, Lex hier. Ik wil vragen welke bronnen u heeft raad gepleegd met het opstellen van deze grafieken. Dit moet ik weten voor school.
    met vriendelijke groeten
    Lex de Wever

Comments are closed.