Eerste pepernoten/kruidnoten

Ieder jaar verbazen mensen zich over het “vroeg” verschijnen van de eerste pepernoten/kruidnoten in de winkel. We hebben de data van de afgelopen jaren bij elkaar gesprokkeld. Daaruit blijkt dat eigenlijk er altijd al losse winkels zijn die in juli de eerste pepernoten verkopen. En dat de grote ketens in de laatste week van augustus hiermee starten.

Grafiek met dagnummer waarop eerste peper- of kruidnoten in een winkel gesignaleerd werden in Nederland, per jaar vanaf 2012.
Schommelt meestal rond de 200. Dit jaar (2023) was het 194, dat wil zeggen 14 juli.
Read more

Ervaring leden Tweede Kamer sinds 1815

Er komen weer verkiezingen voor de Tweede Kamer aan als gevolg van een kabinetscrisis. In aanloop van de verkiezingen hebben veel ervaren zittende Tweede Kamerleden aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Daarmee verdwijnt er waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de opgebouwde ervaring. Ter context hier opnieuw een overzicht van de gemiddelde ervaring in dagen van de actieve Tweede Kamerleden sinds de start van de Tweede Kamer in 1815, plus een overzicht van de mediaan op het aantal dagen ervaring.

Dubbele grafiek met respectievelijk het gemiddeld aantal dagen ervaring zittende kamerleden en de mediaan van het aantal dagen ervaring, voor alle dagen vanaf 1815

In de naoorlogse periode schommelde het gemiddelde rond de 2500 dagen. Maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is dit gezakt naar gemiddeld 1700.  Met als dieptepunt de dag na start nieuwe Kamer in 2017 met 840 dagen.
De mediaan zat na de oorlor rond de 2000. de periode vanaf begin jaren negentig rond de 1200. Met een dip tot 1 in 2017 (meer dan de helft van de Kamer nieuw)
Read more