Data alle Tweede Kamerleden vanaf 1815

De afgelopen jaren hebben we op verschillende momenten data over de Tweede Kamerleden en hun zittingsperioden verzameld. Het afgelopen jaar zijn we bezig geweest om dit te actualiseren en in een vorm te gieten zodat het voor anderen ook bruikbaar is.

Vanaf heden staat de meest actuele versie van de data steeds op een van onze Github repositories.

Met deze data is het mogelijk om bijvoorbeeld overzichten te maken over de gemiddelde ervaring van Kamerleden in de tijd, of hun gemiddelde leeftijd.

We stellen credits bij gebruik op prijs, maar geef dan ook credits aan Parlement.com waar we een groot deel van de oude data getoetst hebben.

Maar we stellen het ook op prijs als jullie correcties of aanvullingen hebben. Mail dan naar ons.

En dit werk steunen kan via onze Support-pagina.