Ervaring leden Tweede Kamer sinds 1815

Er komen weer verkiezingen voor de Tweede Kamer aan als gevolg van een kabinetscrisis. In aanloop van de verkiezingen hebben veel ervaren zittende Tweede Kamerleden aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Daarmee verdwijnt er waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de opgebouwde ervaring. Ter context hier opnieuw een overzicht van de gemiddelde ervaring in dagen van de actieve Tweede Kamerleden sinds de start van de Tweede Kamer in 1815, plus een overzicht van de mediaan op het aantal dagen ervaring.

Dubbele grafiek met respectievelijk het gemiddeld aantal dagen ervaring zittende kamerleden en de mediaan van het aantal dagen ervaring, voor alle dagen vanaf 1815

In de naoorlogse periode schommelde het gemiddelde rond de 2500 dagen. Maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is dit gezakt naar gemiddeld 1700.  Met als dieptepunt de dag na start nieuwe Kamer in 2017 met 840 dagen.
De mediaan zat na de oorlor rond de 2000. de periode vanaf begin jaren negentig rond de 1200. Met een dip tot 1 in 2017 (meer dan de helft van de Kamer nieuw)

In bovenstaande grafiek staat de dunne lichtblauwe lijn voor het gemiddelde op iedere dag sinds september 1815. De dikkere donkerblauwe lijn staat voor het lopende jaargemiddelde.

Paar kanttekeningen hierbij. Tijdens de Tweede Wereldoorlog stond het parlement op non-actief. Maar de toen zittende kamerleden zijn pas na de oorlog vervangen. Dus loopt de ervaring in die periode kunstmatig op, zonder dat er kamerwerk was.

De Tweede Kamer heeft sinds oprichting met wisselende aantallen zetels gewerkt. In de periode 1888 tot 1956 waren dat er honderd. Vanaf dat jaar zijn het er 150.

Het kamerlid met de meeste ervaring in de geschiedenis is de heer L.F. Duymaer van Twist in de periode 1901 tot en met 1946 met ruim 44 jaar (16.207 dagen). Hoewel ook daar de oorlogsjaren inzitten, is hij ook met aftrek van die periode nog steeds de langst zittende.

Laatste update: 17 december 2023


Voor het maken van dit overzicht is voor een deel gebruik gemaakt van data van Parlement.com. Deze organisatie houdt al jaren een uitstekend archief bij over het parlement en alle parlementsleden. Maar hun financiƫring en daarmee hun voortbestaan is in gevaar. Steun is gewenst om ze te laten overleven.

3 thoughts on “Ervaring leden Tweede Kamer sinds 1815

Comments are closed.