Corona / Covid-19 archief

Sinds februari 2020 hebben we de nodige grafieken en tabellen gemaakt aangaande de ontwikkeling van Corona en gerelateerde zaken.
De meeste verschenen alleen op social media of werden gepubliceerd op onze vorige site. Een deel is alleen gebruikt binnen het RedTeam.
Omdat ze mogelijk nog relevant zijn voor nader onderzoek of publicaties, hebben we ze hier verzameld.
Let op, de meeste grafieken zijn maar tot op een bepaald moment up to date gehouden. Dat staat meestal vermeld in de grafiek zelf.

Eerst een recente grafiek. Hierin zitten vier indicatoren over het verloop van de Corona-pandemie. Alleen gaat het hier niet om absolute waarden maar om de waarde geschaald naar de mediaan van de reeks in de hele periode, wat gelijk staat aan 1 in deze grafiek.

Grafiek met verloop positieve tests, ziekenhuisopnames, rioolmetingen en infectie radar metingen (ARI symptomen) op zelfde schaal. 
Laatste weken stijgt riool heel stevig. Ziekenhuisopnames na twee weken stabiel plots weer een stijging. Zo ook voor de infectieradar.
Read more

Telling warme en koude dagen De Bilt per jaar

Warme en koude dagen worden als volgt geteld volgens begrippen gehanteerd door het KNMI:

  • Boven 20 graden: warme dag
  • Boven 25 graden: zomerse dag
  • Boven 30 graden: tropische dag
  • Boven 35 graden: hitte dag (eigen definitie)
  • Onder 0 graden: lichte vorst
  • Onder -5 graden: matige vorst
  • Onder -10 graden: strenge vorst
  • Onder -15 graden: zeer strenge vorst
Grafiek met per jaar aan de bovenkant de telling van warme/zomerse/tropische/hitte dagen en aan de onderkant de telling van de lichte/matige/strenge/zeer strenge vorstdagen.
Plus beide met een tienjaarsgemiddelde.
Het tienjaarsgemiddelde aan de bovenkant is van rond de 65 tot aan de jaren tachtig gegaan naar tegen de 90 nu.
Aan de onderkant is het van rond de 75 naar rond de 45 dagen gegaan gemiddeld.

Hittegolven Nederland sinds 1901

Overzicht hittegolven per jaar sinds 1901 zoals geregistreerd in De Bilt.
Een hittegolf bestaat uit tenminste 5 aaneengesloten dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden waarbij tevens drie van die dagen de maximumtemperatuur boven de 30 graden moet zijn gekomen.

Grafiek met hittegolven per jaar.
Hoogte balkjes is lengte hittegolf
Teven maximum temperatuur gedurende de hittegolf als stip.
Tot 1975 waren hittegolven zeer incidenteel. Nu komen ze vaker voor, en soms zelfs twee keer per jaar. In 2023 geen hittegolven.