Boekverkoop Nederland

Grafieken over de ontwikkeling van de boekverkoop in Nederland. Hierbij tellen alleen boeken mee verkocht in de Nederlandse handel. Tevens vallen schoolboeken en wetenschappelijke werken buiten deze tellingen.

Grafiek aantal verkochte boeken per jaar vanaf 1975, Nederland.
Eerste jaren rond 33 miljoen. Dip eind jaren tachtig tot 25 miljoen. Hoogste piek ron 2008 met 50 miljoen. Nu op 43 miljoen.
Grafiek aantal verkochte boeken per jaar per hoofd van de bevolking vanaf 1975, Nederland.
Eerste jaren rond 2,5. Dip eind jaren tachtig tot 1,7. Hoogste piek ron 2008 met 3,1. Nu op 2,4.
Grafiek aantal verkochte e-books via Nederlandse handel in Nederland per jaar sinds 2009.
Start op 100.000, piek in 2021 met bijna 4 miljoen. Na dipje nu op 3,3 miljoen.