Kinderen van leerplichtleeftijd niet op school (thuiszitters)

Overzicht van de drie soorten kinderen in de leeftijd met leerplicht die niet op een school (regulier danwel b3) zitten, uitgesplitst naar oorzaak, per schooljaar.

Grafiek met kinderen die niet deelnemen aan (regulier) onderwijs, wel in de leerplichtige leeftijd.			
Data:			
schooljaar	Vrijstelling leerplicht (Art. 5 onder a)	Niet ingeschreven op school en geen vrijstelling leerplicht (absoluut verzuim)	Langdurig relatief verzuim (ingeschreven maar langdurig afwezig, relatief verzuim)
2004/2005	1.978		
2005/2006	1.916		
2006/2007	1.747		
2007/2008	2.098		
2008/2009	2.533		
2009/2010	2.964	6878	5.182
2010/2011	3.107	8098	5.436
2011/2012	3.317	6430	4.143
2012/2013	3.840	6.762	3.789
2013/2014	4.444	6.714	3.966
2014/2015	5.077	5.956	4.016
2015/2016	5.537	5.101	4.287
2016/2017	5.736	4.565	4.116
2017/2018	5.576	4.515	4.174
2018/2019	6.022	4.958	3.917
2019/2020	6.361	5.570	3.385
2020/2021	7.083	5.491	3.328
2021/2022	7.389	10.240	3.246