Ontwikkeling prijs benzine Nederland

Ontwikkeling prijs liter benzine (Euro95) vanaf 1970.
Voor de periode tot 1996 alleen een gemiddelde prijs over een heel jaar gemeten beschikbaar. Vanaf dat jaar een gemiddelde, minimum (laagste prijs in het jaar) en maximum (hoogste prijs in dat jaar).

Cijfers voor het laatste jaar zijn nog in ontwikkeling.

Grafiek met de prijs van een liter Euro95 benzine gemiddeld aan de pomp vanaf 1970. Tot aan 1996 de gemiddelde prijs per jaar (van 0,27 euro in 1970 tot 0,9 euro in 1996). Daarna min, max en gemiddelde prijs per jaar. Prijs schommelt per jaar sterk, maar trend blijft omhoog. In 2022 hoogste prijs 2,38. Laatste record was uit 2012.
Voor 2023 lag het gemiddeld op 1,92 euro. Maximum 2,14 euro en minimum 1,78.
In 2024 zit het tot nu toe tussen de 1,89 en 2,10

Dezelfde ontwikkeling maar dan gecorrigeerd voor inflatie.

Grafiek prijs liter benzine vanaf 1970 gecorrigeerd voor inflatie. Toen 1,35 (gecorrigeerd). Grootste deel jaren zit tussen 1,30 en 1,75. Na 2010 grotere schommelingen.