Bibliotheken en uitleningen boeken

Diverse grafieken over aantal bibliotheken, ledental en uitleningen fysieke en digitale boeken. Recente data via Bibliotheeknetwerk.nl.

Eerst een grafiek met de activiteit van de bibliotheken.

Grafiek activiteit bibliotheken Nederland per jaar vanaf 1950.
Ledental van 250.000 oplopend tot 4,5 miljoen in 1993. Daarna daling tot onder de 3,5 miljoen nu.
Totaal aantal uitleningen van 10 miljoen oplopend tot boven 180 miljoen in 1990. Daarna scherpe daling tot 40 miljoen in 2021. Met plotse stijging tot 55 miljoen in 2022.

Dan het aantal uitgeleende fysieke boeken per jaar vanaf 1914.

Grafiek met aantal uitgeleende papieren boeken door bibliotheken per jaar vanaf 1914.
Lange aanloop tot 25 miljoen begin jaren zestig.
Dan snelle stijging tot piekperiode tussen 1980 en 2000 met rond de 170 miljoen.
Dan daling tot nu rond de 50 miljoen. Plotse stijging in 2022.

Vervolgens het aantal uitgeleende boeken relatief ten opzichte van de bevolking.

Grafiek met aantal uitgeleende fysieke boeken per hoofd van de bevolking per jaar vanaf 1950.
Start op 0,9, oplopende tot 12 in 1982. Daarna daling tot net boven 2 in 2021. Met plotse stijging tot 3 in 2022.

Dan de uitleen van digitale boeken (e-books).

Grafiek met uitgeleende e-books via de online bibliotheek in Nederland per jaar vanaf 2015.
Start op 1,6 miljoen, oplopend tot 5,5 miljoen in 2020, gevolgd door daling tot 5,2 miljoen in 2022.

En tot slot het aantal vestigingen en instellingen.

Grafiek met aantal bibliotheek instellingen een vestigingen per jaar vanaf 1980.
Het aantal instellingen van 500 in begin naar 600 begin jaren negentig.
Daarna daling tot 450 in 2004.
Daarna vallen de volksbibliotheken en provinciale instellingen uit de telling en valt het terug tot 200 in 2008.
Daling tot 170 nu.
Aantal filialen van 1000 in begin oplopend tot 1200 in 1992 en daarna daling tot nu rond de 940.

One thought on “Bibliotheken en uitleningen boeken

Comments are closed.