Criminaliteit, onveiligheid en slachtofferschap

Diverse grafieken rondom de thema’s criminaliteit, onveiligheid(sbeleving) en slachtofferschap.

Allereerst de geregistreerde (traditionele) criminaliteit in aangiftes per 1000 inwoners per jaar.

Grafiek met geregistreerde criminaliteit per jaar per 1000 inwoners Nederland vanaf 1948.
Eerste jaren rond de 12, vanaf eind jaren zestig oplopend tot rond de 85 in de periode 1981 tot en met 2004.
Daarna daling tot ongeveer 45 in de periode 2017 tot nu.

Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven, absolute aantallen per jaar.

Grafiek met aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per jaar vanaf 1960.
Begint op 18.000 en loopt dan steeds sneller op tot uiteindelijk boven de 120.000 in 2006.
Vanaf dat punt weer een daling tot onder de 80.000 nu.

Van de geregistreerde criminaliteit wordt maar een deel opgelost. Hier een overzicht van het oplossingspercentage per jaar vanaf 1948.

Grafiek met percentage opgehelderde misdrijven (van geregistreerde) per jaar vanaf 1948.
Grafik begin rond 70% en zakt na 1954 lange tijd. In 2000 laagste punt met 18%. Daarna paar jaar lichte stijging tot rond 25% waar het de laatste 10 jaar rond schommelt.

Dan van de geregistreerde naar de ervaren criminaliteit. Dit wordt gemeten op basis van grote steekproeven met vragenlijsten, de veiligheidsmonitor.

Grafiek met percentage mensen dat in een jaar aangeeft slachtoffer te zijn geweest van traditionele criminaliteit.
Hierin worden zeven verschillende meetmethoden voor gebruikt die allen verschillende periode dekken.
Gemeenschappelijke trends: stijging vanaf 1980 tot eind jaren negentig. Daling vanaf dat punt. Laatste jaar weer een lichte stijging.

Andere benadering is met telling aantal ondervonden delicten per 100 personen. Ook hier weer verschillende meetmethoden. Dat maakt het vergelijken over de tijd wat lastiger.

Grafiek met meting uit veiligheidsmonitor van aantal delicten per 100 inwoners zoals aangegeven tijdens bevraging steekproef.
Verschillende meetmethoden. 
Vanaf 2005 start het op 57 en daalt dan tot rond de 23 in 2019. Daarna weer stijging tot tegen de veertig in 2023.

Een andere manier om naar de impact van criminaliteit te kijken is de meting van het aandeel van de mensen dat zich wel eens onveilig voelt in een jaar. Ook hier helaas weer verschillende meetmethoden.

Grafiek met percentage mensen dat zich wel eens onvelig voelt, volgens verschillende meetmethoden, vanaf jaar 2000.						
Is lastig te beschrijven, daarom de ruwe data.						
Jaar	ERV & POLS	VMR	IVM	VM 2012	VM 2021	PMB
2000	20,7					
2001	22,4					28,5
2002	25,4					30,8
2003	23,6					27,7
2004	21,8					26,9
2005		27				24
2006		23,7				
2007		21,8				
2008			25,5			
2009			25,8			
2010			26,3			
2011			25,2			
2012				36,6		
2013				36,7		
2014				35,9		
2015				35,6		
2016				34,7		
2017				34,1		
2018						
2019				31,84		
2020						
2021					33	
2022						
2023					34,9

Niet alle ondervonden criminaliteit wordt ook daadwerkelijk gemeld. Aangiftebereidheid ligt al lange tijd onder de 30% per geval.

Grafiek met percentage aangiftebereidheid van alle traditionele criminaliteit vanaf 1992.					
Verschillende meetmethoden, daarom ruwe data (vanaf 2017 tweejaarlijks):					
Jaar	ERV & POLS	VMR	IVM	VM 2012	VM 2021
1992	26,1				
1993	29				
1994	28,4				
1995	28,2				
1996	28,6				
1997	29,1				
1998	25				
1999	26,3				
2000	27,8				
2001	27,2				
2002	27,8				
2003	28				
2004	28,1	24,3			
2005		24,7			
2006		25,7			
2007		24,5			
2008			26,3		
2009			26,7		
2010			25		
2011			26,3		
2012				28,7	
2013				28,1	
2014				28,6	
2015				26,8	
2016				24,7	
2017				24,4	
2018					
2019				22,9	
2020					
2021					29,3
2022					
2023					27,3

Hetzelfde, maar dan voor meldingsbereidheid.

Grafiek met percentage meldingsbereidheid van alle traditionele criminaliteit vanaf 1992.					
Verschillende meetmethoden, daarom ruwe data (vanaf 2017 tweejaarlijks):					
Jaar	ERV & POLS	VMR	IVM	VM 2012	VM 2021
1992	34,9				
1993	36,7				
1994	36,8				
1995	35,6				
1996	35,5				
1997	36,5				
1998	32,8				
1999	34,1				
2000	34,3				
2001	34,4				
2002	35				
2003	35,2				
2004	35,8	35,9			
2005		36,8			
2006		36,4			
2007		35			
2008			35		
2009			35,1		
2010			34,8		
2011			34,5		
2012				38,4	
2013				37,9	
2014				37,9	
2015				36,3	
2016				34,2	
2017				34,4	
2018					
2019				31,9	
2020					
2021					35,1
2022					
2023					32,6