Verkeersovertredingen

Grafieken op basis van de jaarlijkse rapportage van CJIB over de verkeersovertredingen (Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (WAHV)).

Allereerst het aantal overtredingen per jaar.

Grafiek met aantal verkeersboeters (vallen onder wet Mulder) per jaar vanaf 1995 tot en met 2023.
Start op 3,3 miljoen in 1995. Dan stijging naar een piek van 12,6 miljoen in 2007.
Gevolgd door wat schokkerige daling. Schommelt nu rond de 8 miljoen.

Vervolgens het bedrag dat jaarlijks aan boetes voor verkeersovertredingen wordt opgelegd. Dit bedrag is in veel jaren berekend door het aantal boetes te vermenigvuldigen met het door het CJIB gemelde gemiddelde boetebedrag.

Grafiek met inkomsten uit verkeersboetes (wet Mulder) per jaar vanaf 1995. Start rond 200 miljoen euro. piek in 2013 met 802 miljoen. Daarna schommelt het rond de 650 miljoen. In 2024 was het 790 miljoen.

Tot slot de tellingen van het aantal staandehoudingen bij geconstateerde verkeersovertredingen.

Grafiek met aantal staandehoudingen bij geconstateerde verkeersovertredingen (wet Mulder) per jaar vanaf 2000.
Start op 750.000 en groeit tot 1.650.000 in 2005. Daarna afname tot laagste punt in 2015 met 250.000.
Na weer vier jaar toenamen nu rond de 600.000.