Ledental politieke partijen Nederland vanaf 1950

Jaar publiceert het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) de telling van de ledentallen van de (actieve) politieke partijen. Op basis van die jaarlijkse updates en hun archief hebben we de volgende overzichten gemaakt.

Allereerst totale aantal leden van politieke partijen per jaar vanaf 1950.

Grafiek ledental gezamenlijke politieke partijen vanaf 1950. Start op 650.000 gevolgd door piek eind jaren vijftig boven de 750.000. Daarna daling met een kleine opleving eind jaren zeventig, begin jaren tachtig op 450.000. Daarna daling tot drie jaar geleden tot onder de 300.000. Gevolgd door stijging tot nu 390.000.

Vervolgens het totaal aantal leden als aandeel van de volwassen bevolking.

Grafiek ledental politieke partijen als percentage van volwassen bevolking vanaf 1950.
Start op 9,8% gevolgd door piek op bijna 11% in 1956. Daarna daling tot net boven 2% in 2017. Gevolgd door weer een lichte stijging tot 2,7% nu.

Vervolgens de tellingen van leden per politieke partij vanaf 1967. Alleen de partijen die nu in de Tweede Kamer zitten worden getoond. Van de partijen die via een fusie tot stand zijn gekomen zijn de tellingen van hun voorlopers gecombineerd tot 1 lijn voor de uiteindelijke fusiepartij.

Grafiek met lijnen voor individuele politieke partijen met hun ledental vanaf 1967 tot en met 2024. 
Teveel details voor tekst. Meest in het oog springend is de opkomst van FVD die nu grootste ledental heeft met 61.600. De eerstvolgende is de PvdA met 40.600 leden.

En tot slot wederom de tellingen per politieke partij, maar dan vanaf 2000 en dan inclusief recent actieve partijen.

Grafiek met lijnen voor individuele politieke partijen met hun ledental vanaf 2000 tot en met 2024. 
Teveel details voor tekst. Meest in het oog springend is de opkomst van FVD die nu grootste ledental heeft met 61.600. De eerstvolgende is de PvdA met 40.600 leden.

En een zogenaamde bar chart race van de ledentallen vanaf na de oorlog.