Opgestapte bewindslieden kabinetten Nederland

Tijdens een regeerperiode komt het regelmatig voor dat een bewindslid opstapt. Dat kan om verschillende redenen zijn. Hier gaat het alleen om bewindslieden die opstapten om politieke reden of zaken aangaande hun persoonlijk functioneren. Dit is dus exclusief bewindslieden die bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of het aanvaarden van een andere functie opstapten.

We hebben drie manieren voor het presenteren van de data.

Als eerste een grafiek met telling per jaar per politieke partij (van het opgestapte bewindslid).

Grafiek met telling aantal opgestapte bewindslieden per jaar per partij sinds 1982. Plus totaaltelling:
VVD - 16
CDA - 8
PvdA - 7
D66 - 4
LPF - 3
CU - 1

De volgende grafiek is vooral visueel om een link te leggen tussen deelname in regering voor iedere partij en de opstappers. Grootte van de bol geeft aantal opstappers in die periode (kwartaal) aan.

Grafiek met horizontale lijnen voor de periodes waarin een partij in de regering zit, met daarop bolletjes als er een opstapper van die partij in die periode is.

Tot slot een tabel met omrekening van aantal opgestapte bewindslieden naar duur van regeringsdeelname, vanaf 1982. Zowel uitgedrukt per regeerjaar (dus alleen de duur van regeringsdeelname voor die partij) als per bewindslidregeerjaar (regeerjaren vermenigvuldigd met aantal bewindslieden van die partij in de regering tijdens die periode).

PartijOpgestapte bewindsliedenRegeer-jarenPer regeer-jaarBewindslid-jarenPer bewindslid-jaar
CDA8280,293510,02
VVD16320,503290,05
PvdA7210,332470,03
D664170,24980,04
ChristenUnie190,12270,04
LPF314,0060,52

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *