Opkomst verkiezingen Nederland na 1945

Overzicht opkomstpercentages diverse landelijke verkiezingen in Nederland gehouden na 1945. Meeste gegevens komen van de Kiesraad, m.u.v. de waterschapsverkiezingen.

Grafiek met opkomstpercentage voor de vijf soorten landelijk gehouden verkiezingen (tweede kamer, provinciale staten, gemeenteraad, europees parlement en waterschappen). Rond de 95% tot 1970. Daarna afschaffing opkomst plicht en overal stuk lager met verdere daling richting 2000. Dan met schommelingen stabilisatie. Laatste Tweede Kamerverkiezing in 2023 op 77,8%

Aparte grafiek over alleen de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Daarbij is het aantal kiesgerechtigden genomen als deel van de totale bevolking.

Grafiek aandeel kiesgerechtigden als aandeel van totale bevolking in de jaren met Tweede Kamerverkiezingen sinds 1918.	
Data:	
Jaar	Stemgerechtigd deel van de bevolking
1918	22,9%
1922	47,3%
1925	48,5%
1929	49,5%
1933	50,4%
1937	52,2%
1946	56,7%
1948	55,9%
1952	56,1%
1956	56,6%
1959	57,0%
1963	56,8%
1967	59,5%
1971	61,3%
1972	67,2%
1977	68,8%
1981	70,7%
1982	71,5%
1986	73,8%
1989	75,1%
1994	74,7%
1998	75,1%
2002	74,7%
2003	74,6%
2006	75,1%
2010	75,6%
2012	75,8%
2017	75,8%
2021	76,1%
2023	75,6%