Politie, sterkte en ontwikkeling

Diverse grafieken om omvang politie Nederland uit te drukken door de tijd. Zowel in mensen als in FTE (Full Time Equivalent, voltijds).

Grafiek met totaal aantal medewerkers (inclusief niet operationee) bij de politie per jaar vanaf 2002.
Start op 57500. Met wat fluctuaties nu opgelopen tot 64000.
Grafiek met omvang politie uitgedrukt in FTE per jaar vanaf 2008, uitgesplitst naar operationeel en niet operationeel.		
Data		
Jaar	Operationeel	Niet-operationeel
2008	48062	14185
2009	49598	13916
2010	49745	12983
2011	50587	12649
2012	51552	12226
2013	51598	10318
2014	51442	9446
2015	50509	-50509
2016	50747	-50747
2017	50316	-50316
2018	50616	-50616
2019	50402	11203
2020	50628	11669
2021	50970	12140
2022	51222	11939
Grafiek met politie sterkte per jaar vanaf 2008 uitgedrukt in FTE per 1.000 inwoners en uitgesplitst naar operationeel en niet operationeel.
Start op 2,9 respectievelijk 0,9.
Kleine daling naar 2015 vooral door afname niet-operationeel.
Daarna stabilisatie rond de 2,9 en 0,7.
Grafiek omvang politie in FTE, inclusief niet operationeel personeel, per jaar vanaf 2002.
Start op 55.000, stijgt naar 60.000 in 2008 om dan langzaam op te lopen tot 63.000 in 2022.
Twee bronnen gebruikt met een licht verschil in de overlappende jaren qua gerapporteerde aantallen.
Huidige data komt uit jaarverslagen politie.