Gemiddelde temperatuur centraal Nederland vanaf 1706

De huidige temperatuurmetingen van De Bilt lopen vanaf 1901. Maar in een apart onderzoek is een reconstructie gemaakt van de gemiddelde maandtemperaturen voor centraal Nederland vanaf 1706, op basis van historische metingen. En deze reeks wordt actueel gehouden.

In onderstaand overzicht combineren we de reeksen om de veranderingen over grotere periode te kunnen tonen. Nota bene, de data van voor 1906 is niet volledig gehomogeniseerd.

Grafiek met gemiddelde temperatuur per 3, 11 en 30 jaar, vanaf 1706.
Tot jaren 30 vorige eeuw vooral rond de 9 graden. Vanaf dat moment stijging van het 30 jarig gemiddelde tot nu boven de 10,6 graden
Read more

Temperatuur dagrecords per jaar De Bilt, Nederland

Sinds 1901 wordt dagelijks bijgehouden wat de gemiddelde, minimum en maximum temperatuur in De Bilt is. Aan de hand van die data is te bepalen of op een dag (bijvoorbeeld 4 augustus) de hoogste of laagste waarde voor een van alle 4 augustus metingen sinds 1901 is bereikt. Dit telt in het jaar dat het gebeurt dan als 1 maximum (rood, boven x-as) of minimum (blauw, onder x-as) record.

Grafiek met naar boven alle warmte records en naar beneden alle kouderecords per jaar voor min/max/gemiddelde temperatuur op dag x.
Tot jaren zeventig hielden koude en warmte elkaar nog in evenwicht (rond de 15 ieder), vanaf dat moment zijn de warmterecords ruim in de meerderheid.
In 2023 zijn er 42 warmterecords gebroken en een koude record. In 2024 tot nu toe alleen 25 warmterecords.
Read more

Vinddag eerste kievitsei Nederland vanaf 1890

Het is een oorspronkelijk Friese traditie van het vinden en rapen van Kievitseieren waarvan vastgelegd is sinds 1890 wanneer het eerste ei gevonden werd.

Het zoeken naar het eerste ei vind inmiddels landelijk plaats en het rapen is niet langer toegestaan.

Met de vinddag van ieder jaar kunnen we het volgende overzicht maken:

Grafiek met vinddag eerste kievitsei (aantal dagen vanaf 1 januari) plus een voortschrijdend 10 jaarsgemiddelde.
De trend is neerwaarts. Nu ongeveer 10 dagen gemiddeld eerder dan tot 1950 het gemiddeld was.
In 2024 werd het eerste ei op 2 maart gevonden.
De vroegste vinddatum is 28 februari, dat was in 2019

Telling warme en koude dagen De Bilt per jaar

Warme en koude dagen worden als volgt geteld volgens begrippen gehanteerd door het KNMI:

  • Boven 20 graden: warme dag
  • Boven 25 graden: zomerse dag
  • Boven 30 graden: tropische dag
  • Boven 35 graden: hitte dag (eigen definitie)
  • Onder 0 graden: lichte vorst
  • Onder -5 graden: matige vorst
  • Onder -10 graden: strenge vorst
  • Onder -15 graden: zeer strenge vorst
Grafiek met per jaar aan de bovenkant de telling van warme/zomerse/tropische/hitte dagen en aan de onderkant de telling van de lichte/matige/strenge/zeer strenge vorstdagen.
Plus beide met een tienjaarsgemiddelde.
Het tienjaarsgemiddelde aan de bovenkant is van rond de 65 tot aan de jaren tachtig gegaan naar tegen de 90 nu.
Aan de onderkant is het van rond de 75 naar rond de 45 dagen gegaan gemiddeld.

Hittegolven Nederland sinds 1901

Overzicht hittegolven per jaar sinds 1901 zoals geregistreerd in De Bilt.
Een hittegolf bestaat uit tenminste 5 aaneengesloten dagen met een maximumtemperatuur boven de 25 graden waarbij tevens drie van die dagen de maximumtemperatuur boven de 30 graden moet zijn gekomen.

Grafiek met hittegolven per jaar.
Hoogte balkjes is lengte hittegolf
Teven maximum temperatuur gedurende de hittegolf als stip.
Tot 1975 waren hittegolven zeer incidenteel. Nu komen ze vaker voor, en soms zelfs twee keer per jaar. In 2023 geen hittegolven.