Temperatuur dagrecords per jaar De Bilt, Nederland

Sinds 1901 wordt dagelijks bijgehouden wat de gemiddelde, minimum en maximum temperatuur in De Bilt is. Aan de hand van die data is te bepalen of op een dag (bijvoorbeeld 4 augustus) de hoogste of laagste waarde voor een van alle 4 augustus metingen sinds 1901 is bereikt. Dit telt in het jaar dat het gebeurt dan als 1 maximum (rood, boven x-as) of minimum (blauw, onder x-as) record.

Grafiek met naar boven alle warmte records en naar beneden alle kouderecords per jaar voor min/max/gemiddelde temperatuur op dag x.
Tot jaren zeventig hielden koude en warmte elkaar nog in evenwicht (rond de 15 ieder), vanaf dat moment zijn de warmterecords ruim in de meerderheid.
In 2023 zijn er 42 warmterecords gebroken en een koude record. In 2024 tot nu toe alleen 25 warmterecords.

Een eenvoudiger variant hiervan betreft alleen de telling van de “warmste” en “koudste” dag voor een bepaalde datum. De warmste dag telt als voor die datum (bijvoorbeeld 4 augustus) de maximum temperatuur hoger is dan voor diezelfde dag eerder sinds 1901 (de warmste 4 augustus sinds 1901 dus). De koudste dag telt als de maximum temperatuur voor die datum lager is dan voor diezelfde dag eerder sinds 1901. Op het moment van breken telt dit als record in het jaar van meten.

Grafiek met telling aantal warmste (hoogste maximum temperatuur voor een dag) en aantal koudste (laagste maximum temperatuur voor een dag) dagen per jaar, vanaf 1950.
Tot jaren tachtig houden warmste en koudste dagen elkaar, met variatie in jaren, redelijk in evenwicht. Daarna neemt het aantal koudste dagen per jaar snel af, terwijl het aantal nieuwe warmste dagen niet afneemt.
2023 telt 7 warmste dagen en 1 koudste dag. 2024 Telt tot en met 6 april vijf warmste dagen en nog geen koudste dag.

Voor de eerste reeks een overzicht per jaar waar de huidige records nog staan.

Grafiek telling van aantal maxima en minima records van temperatuur (minimum, gemiddelde en maximum) per datum naar jaar waarin het record staat.
De minima records staan vooral in de periode voor 1980. De maximarecords in de periode daarna.