Telling warme en koude dagen De Bilt per jaar

Warme en koude dagen worden als volgt geteld volgens begrippen gehanteerd door het KNMI:

  • Boven 20 graden: warme dag
  • Boven 25 graden: zomerse dag
  • Boven 30 graden: tropische dag
  • Boven 35 graden: hitte dag (eigen definitie)
  • Onder 0 graden: lichte vorst
  • Onder -5 graden: matige vorst
  • Onder -10 graden: strenge vorst
  • Onder -15 graden: zeer strenge vorst
Grafiek met per jaar aan de bovenkant de telling van warme/zomerse/tropische/hitte dagen en aan de onderkant de telling van de lichte/matige/strenge/zeer strenge vorstdagen.
Plus beide met een tienjaarsgemiddelde.
Het tienjaarsgemiddelde aan de bovenkant is van rond de 65 tot aan de jaren tachtig gegaan naar tegen de 90 nu.
Aan de onderkant is het van rond de 75 naar rond de 45 dagen gegaan gemiddeld.

Top2000 van Radio2

Sinds 1999 organiseert Radio2 ieder jaar de Top2000. Luisteraars kunnen stemmen op lijsten met bekende nummers uit de popmuziek. Op basis van de stemming wordt dan tussen Kerst en Oud en Nieuw de lijst van 2000 tot 1 uitgezonden.

Op basis van de data van de lijsten van ieder jaar zijn er wat overzichten te maken over de ontwikkelingen in de tijd.
Hierbij is het goed om te weten dat in 2008 de lijst niet door de luisteraars is samengesteld is, maar een gemiddelde was van de eerste negen edities.

Grafiek met vijf lijnen voor tijdsvakken van edities (4 of 5 jaar per tijdvak) en de verdeling van de jaren waarin de nummers in die lijsten zijn uitgebracht.
Eerdere edities heel veel vanaf eind jaren zestig tot begin jaren negentig. Daarna steeds meer een evenwichtige verdeling, met name ook verschuiving steeds naar recentere jaren (vlak voor die edities).
Eerste editie Top2000 was 1999.
Read more

Ervaring leden Tweede Kamer sinds 1815

Er komen weer verkiezingen voor de Tweede Kamer aan als gevolg van een kabinetscrisis. In aanloop van de verkiezingen hebben veel ervaren zittende Tweede Kamerleden aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Daarmee verdwijnt er waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de opgebouwde ervaring. Ter context hier opnieuw een overzicht van de gemiddelde ervaring in dagen van de actieve Tweede Kamerleden sinds de start van de Tweede Kamer in 1815, plus een overzicht van de mediaan op het aantal dagen ervaring.

Dubbele grafiek met respectievelijk het gemiddeld aantal dagen ervaring zittende kamerleden en de mediaan van het aantal dagen ervaring, voor alle dagen vanaf 1815

In de naoorlogse periode schommelde het gemiddelde rond de 2500 dagen. Maar sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is dit gezakt naar gemiddeld 1700.  Met als dieptepunt de dag na start nieuwe Kamer in 2017 met 840 dagen.
De mediaan zat na de oorlor rond de 2000. de periode vanaf begin jaren negentig rond de 1200. Met een dip tot 1 in 2017 (meer dan de helft van de Kamer nieuw)
Read more