Opgestapte bewindslieden kabinetten Nederland

Tijdens een regeerperiode komt het regelmatig voor dat een bewindslid opstapt. Dat kan om verschillende redenen zijn. Hier gaat het alleen om bewindslieden die opstapten om politieke reden of zaken aangaande hun persoonlijk functioneren. Dit is dus exclusief bewindslieden die bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of het aanvaarden van een andere functie opstapten.

We hebben drie manieren voor het presenteren van de data.

Als eerste een grafiek met telling per jaar per politieke partij (van het opgestapte bewindslid).

Grafiek met telling aantal opgestapte bewindslieden per jaar per partij sinds 1982. Plus totaaltelling:
VVD - 16
CDA - 8
PvdA - 7
D66 - 4
LPF - 3
CU - 1
Read more

Verdeling Nederlandse bevolking naar kerkelijke gezindte (religie)

Met een aantal momentopnamen voor 1983 en daarna alle jaren een overzicht van de verdeling van de Nederlandse bevolking naar aangegeven gezindte. Dit staat los van hoe actief men daarmee is.

Vanaf 2010 is in de data Islam losgetrokken van Overige. Vanaf 2018 zijn alle protestantse stromen samengevoegd tot een.

Grafiek met verdeling (totaal tot 100%) naar kerkelijke gezindte per jaar vanaf 1840. Tot 1980 veel gaten in beschikbare data.
In 1840 38% katholiek en 60% protestant. Vanaf 1890 komt er niet-religieus bij. Dat is nu met 57,5% grootste groep.
Katholiek en protestant neem al sinds jaren negentig steeds wat af. Islam is vanaf 2010 apart opgenomen en schommelt rond de 5%.