Opgestapte bewindslieden kabinetten Nederland

Tijdens een regeerperiode komt het regelmatig voor dat een bewindslid opstapt. Dat kan om verschillende redenen zijn. Hier gaat het alleen om bewindslieden die opstapten om politieke reden of zaken aangaande hun persoonlijk functioneren. Dit is dus exclusief bewindslieden die bijvoorbeeld om gezondheidsredenen of het aanvaarden van een andere functie opstapten.

We hebben drie manieren voor het presenteren van de data.

Als eerste een grafiek met telling per jaar per politieke partij (van het opgestapte bewindslid).

Grafiek met telling aantal opgestapte bewindslieden per jaar per partij sinds 1982. Plus totaaltelling:
VVD - 16
CDA - 8
PvdA - 7
D66 - 4
LPF - 3
CU - 1
Read more