Gemiddelde temperatuur centraal Nederland vanaf 1706

De huidige temperatuurmetingen van De Bilt lopen vanaf 1901. Maar in een apart onderzoek is een reconstructie gemaakt van de gemiddelde maandtemperaturen voor centraal Nederland, op basis van historische metingen.

In onderstaand overzicht combineren we de reeksen om de veranderingen over grotere periode te kunnen tonen.

Grafiek met gemiddelde temperatuur per 3, 11 en 30 jaar, vanaf 1706.
Tot jaren 30 vorige eeuw vooral rond de 9 graden. Vanaf dat moment stijging tot nu ruim boven de tien graden

Kyoto full flowering day Cherry Blossom since year 812

Based on the research done by Aono and Kazui in 2008, by Aono and Saito in 2010 and by Aono in 2012 the historic full flowering days since the year 812 for Kyoto in Japan where gathered.

Yearly we add the new dates and update the graph. The current version is up to date till 2023.

Chart showing count of days after start of the year till first full flowing day of the Cherry Blossom in Kyoto Japan, since 812.
Up till 1900 it varied between 90 and 120. Since 1900 a decline to now an average of 95, with earliest moment in 2023 (March 24th)

Gemiddelde rente nieuwe hypotheken per jaar

Per jaar is bepaald wat de gemiddelde rente in dat jaar was bij het afsluiten van nieuwe hypotheken in de consumentenmarkt. Actuele data komt van DNB, historische data uit de CBS archieven.

Het lopende jaar (licht gekleurd) is de gemiddelde rente over de maanden tot 1 maand voor datum van deze post.

Grafiek met gemiddelde rente nieuwe hypotheken per jaar vanaf 1905. Tot 1965 schommelde het tussen 4 en 6. Daarna steeg het tot een piek in de jaren tachtig van 11 procent. Gevolgd door een daling en een nieuwe piek in 1991 van 9 procent. Daarna daling met wat golfjes tot 1,7% in 2021. En in 2022 weer een stijging tot 2,4%. Eerste waarde voor 2023 is 3,5%

Ontwikkeling prijs benzine Nederland

Ontwikkeling prijs liter benzine (Euro95) vanaf 1970.
Voor de periode tot 1996 alleen een gemiddelde prijs over een heel jaar gemeten beschikbaar. Vanaf dat jaar een gemiddelde, minimum (laagste prijs in het jaar) en maximum (hoogste prijs in dat jaar).

Cijfers voor het laatste jaar zijn nog in ontwikkeling.

Grafiek met de prijs van een liter Euro95 benzine gemiddeld aan de pomp vanaf 1970. Tot aan 1996 de gemiddelde prijs per jaar (van 0,27 euro in 1970 tot 0,9 euro in 1996). Daarna min, max en gemiddelde prijs per jaar. Prijs schommelt per jaar sterk, maar trend blijft omhoog. In 2022 hoogste prijs 2,38. Laatste record was uit 2012.
Voor 2023 ligt het nu gemiddeld op 1,82 euro.