Corona / Covid-19 archief

Sinds februari 2020 hebben we de nodige grafieken en tabellen gemaakt aangaande de ontwikkeling van Corona en gerelateerde zaken.
De meeste verschenen alleen op social media of werden gepubliceerd op onze vorige site. Een deel is alleen gebruikt binnen het RedTeam.
Omdat ze mogelijk nog relevant zijn voor nader onderzoek of publicaties, hebben we ze hier verzameld.
Let op, de meeste grafieken zijn maar tot op een bepaald moment up to date gehouden. Dat staat meestal vermeld in de grafiek zelf.

Eerst een recente grafiek. Hierin zitten vier indicatoren over het verloop van de Corona-pandemie. Alleen gaat het hier niet om absolute waarden maar om de waarde geschaald naar de mediaan van de reeks in de hele periode, wat gelijk staat aan 1 in deze grafiek.

Grafiek met verloop positieve tests, ziekenhuisopnames, rioolmetingen en infectie radar metingen (ARI symptomen) op zelfde schaal.
Read more

Prijs postzegel vanaf 1953

Ontwikkeling van de prijs van een postzegel vanaf 1953. Voor ieder jaar twee punten omdat er sinds 2024 niet alleen aan het begin van het jaar maar ook halverwege een prijscorrectie plaatsvond.

Prijzen van voor 2002 omgerekend in Euro.

Grafiek verloop prijs postzegel (standaard brief) vanaf 1953, oorspronkelijke waarde en waarde gecorrigeerd voor inflatie.
Prijs 1953 2,7 eurocent, gecorrigeerd voor inflatie dan 29 cent.
Vrij vlakke groeit in periode tot 2009, waarbij inflatiegecorrigeerd de piek in 1975 ligt (90 cent).
Daarna snelle stijging tot 109 cent begin 2024 en 114 cent juli 2024, met een inflatiegecorrigeerde piek op 111 cent in 2021